Vytvořme spolu prostředí, které je odrazem Vaší touhy

Interiors & Exteriors

In 1993 we joined the construction field of business.

“There are many different kind of technologies and materials among us. As the time passes by, they transform and up-grade to newer and more durable nature through our hands. We in our company do follow the time and try to go hand in hand with the progress to transform, enhance and beautify surrounding around You.”

Interiors

 • Communications
  installation and adjustment of power grid with examinations, installation and adjustment of gas grid with examinations, installation and adjustment of water grid with examinations
 • Walls
  construction and reconstruction
 • Partitions
  construction and reconstruction
 • Spackling and skimming
  evening and smoothing of walls and ceiling, new treatments and reparations
 • Stucco
  new treatments and reparations
 • Sheetrock installation
 • Bathroom core
  remodeling and renovation
 • Laying and installation of natural and artificial surfaces
  wood flooring, vinyl flooring, paving, tile, mosaic, linoleum, carpet
 • Painting
  regular, decorative, your requests and creations
 • Decorative stucco
 • Wallpaper
  paper, vinyl, veneer, fabrics

Exteriors

 • Façade
  stucco, painting, insulation
 • Masonry
  pavement natural stones
 • Build, installation and remodeling of stairs, stairways and surfaces, walls and surfaces, pillars and surfaces, fences, penthouses, pergolas, bowers
 • Outdoor area treatment
 • Decoration and treatment of plant areas

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.