Vytvořme spolu prostředí, které je odrazem Vaší touhy

Exteriéry

Renovace a rekonstrukce bytových a nebytových prostor

,,Srdečný přístup ke všech okolnostem v našem životě, je přesně to, jak jsme charakterizování vnějškem.''

  • projektové řešení
  • výstavby a přístavby (zděné konstrukce, pergoly, altánky, přístřešky, ploty atd.)
  • úpravy a dekorace venkovních ploch

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.