Vytvořme spolu prostředí, které je odrazem Vaší touhy

Dekorativní štuky

Sádrové odlitky

  • odlitky - různé ornamenty, dekorativní mezi-kusy
  • stropní rozety
  • stropní lišty

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.