Vytvořme spolu prostředí, které je odrazem Vaší touhy

Obklady a dlažby – přírodní a umělé

  • Obklady a dlažby (instalace velkých i malých formátů bez rozdílu materiálu a výrobce)
  • Přírodní a umělé kameny (instalace mokrým i suchým/závěsným způsobem)

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.