Vytvořme spolu prostředí, které je odrazem Vaší touhy

Malování

  • malování stropů, stěn, podlah, konstrukcí a nábytku
  • malování celoplošné nebo dekorativní
  • akryl, olej, epoxid

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.