Vytvořme spolu prostředí, které je odrazem Vaší touhy

Reference

Projek byl realizován ve spolupráci s firmou Šuman a Tichava.

číst více

Zastávka Tanvald

rekonstrukce a vybudování nových sociálních zařízení

realizace: 7–9/2019

Fotografie z projektu

číst více

Starbucks

ÚAN Florenc, Praha

tapetování, malování, obklady a dlažby, ZTI, SDK, zámečnické prvky

realizace: 6–8/2018

Projek byl realizován ve spolupráci s Ateliérem A32.

číst více

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.